Yağlı Balık yemek kadınlarda doğurganlık kaybını önleyebiliyor

Amerika’da sağlık haberlerini yayınlayan “Human Reproduction” dergisinde geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir çalışma yayınlandı.

Bu yeni çalışmaya göre düzenli yağlı balık yemek kadınlarda doğurganlık kaybının oluşmasını engellemekte. Çok geniş katılımlı yapılan bu çalışmada 70.000 hemşire denek olarak kullanıldı. Daha çok ton balığı, somon gibi omega 3 içeren yağ asidi yüksek balıklardan yiyenlerde doğurganlık kaybının %22 daha az olduğu gözlemlendi.

Devamı »

Organ ve Doku Nakli

Organ ve doku nakli kavramı transplantasyon olarakta bilinen bir kavram olup; en genel anlamda doku ya da organların aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir.

Transplantasyon; işlevsel veya anatomik bir eksikliğin yerine konması amacıyla bir bireyden alınan hücre, doku ve organların başka bir bireye aktarılmasıdır. Alınan doku ya da organ aynı organizmaya ya da aynı kişiye aktarılabildiği gibi aynı türden başka bir organizmaya ya da kişiye de nakledilebilir. Bu aktarım işlemi farklı türden canlılar arasında da gerçekleştirilebilir.

Devamı »

GENÇLİK DÖNEMİ

Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği devredir. İnsan büyüme ve gelişmesinin en dinamik olduğu dönemlerden biridir. Ergen, genç, genç toplum terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmakta ve bazı karışıklıklara neden olmaktadır. Aslında her bir terim belirli yaş gruplarını kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10-19 yaşlar arasına ergenlik, 15-24 yaş arasına genç, 10-24 yaş arası topluma ise gençlik terimi uygun bulunmuştur.

Gençlik çocukluk ve yetişkinlik arasında bulunan gelişim, ruhsal olgunluğa ve hayata hazırlanma devresidir. Ergenlik döneminde başlayan süratli olgunlaşma ve gelişme, gençlik döneminin bitişinde fiziki, ruhi ve seksüel olgunlaşma ile neticelenir. 12 ve 15 yaşları arası gene olarak ilk gençlik, 15 ve 21 yaşları arası gerçek gençlik dönemi olarakta tanımlanır. 21 yaşından 25 yaşına kadar olan süreye ise uzatılmış gençlik adı verilir. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre genç insan 15-25 yaşlarında, eğitimine devam eden, herhangi bir işte çalışıp hayatını kendi idame ettirmeyen ve kendine ait bir evi olmayan kişidir. Bu tanıma göre genç, cinsel olgunlaşmasını tamamlamış, ancak bağımsızlığını kazanıp erişkinler arasına katılmamış kişidir. UNESCO ise yaptığı tanımlamada cesaretin ağır bastığı, çekingenliğin atıldığı, macera yaşama isteği içinde bir döneme işaret etmektedir.

Devamı »

Sağlıklı Yaşam ve Cinsellik


Cinsellik insan hayatı ve gelişmesinin önemli bir bölümüdür. Cinsellik kavramı üreme içgüsüdü, cinsel tatmin, sosyal statü, duygusal durum, sağlık ve toplumsal adetleri içermektedir. Doğasında endişe, şiddet, erk, suçluluk duygusu barındırır. Yani cinsellik sosyal, kültürel, fiziki bir durumdur.

Cinsellik bireyin cinsel olarak kendini nasıl ifade ettiği ile alakalıdır. Cinsel istek, partner arama, kendini tatmin etme, cinsel isteğini belli etme ve giderme için yapılan herşey cinsellik kavramı içinde yer alır. Cinsel girişimlerin tümünün sonuçları vardır ve inkar edilmemelidir. Kişiler tüm yönleri ile kendilerini hazır hissedinceye değin ilişkiyi erteleme sorumluluğunu alabilmelidir. Toplumsal kuralları hiçe saymadan davranmalıdır. Cinsel girişimlerde sorumluluklar ve emosyonel durumlar kadar, sağlıkta önemlidir. İstenmeyen hamilelikleri engellemek, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sakınmak bir paylaşım unsuru olmalıdır. Özellikle gençlikte cinselliğin doğru yaşanmasını öğrenmek, gerekli bilincin oluşmasına neden olur.

Devamı »

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

Beslenme, bireylerin sağlıklı ve aktif bir şekilde, uzun yaşaması için gereken gıdaları, gerektiği kadar tüketmesi ve bunları vücudunda kullanmasıdır. Vücudun dengeli çalışması, gelişme ve büyümesini sürdürmesi, hastalıklara karşı koyabilecek durumda olması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için beslenme düzeni dengeli ve yeterli olmalıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme, büyüme, dokularda yenilenme ve çalışmayı sağlamak için gereken maddelerin uygun miktarda tüketilmesi ve kullanılmasıdır. Gıdalar gerekenden az alınırsa, ihtiyacı karşılayamadığından yetersiz beslenme durumu ortaya çıkmaktadır. Gereken gıda maddelerinin yeterince tüketilmesine rağmen, bunların seçiminin doğru yapılmamasu, hazırlama ve pişirme metodlarının hatalı olması nedeniyle besinleri yeteri kadar alamamasına ise dengesiz beslenme denir.

Devamı »

RENAL KOLİK

Renal kolik, genellikle böbrek taşlarının varlığı ile oluşan, acil müdahale gerektiren, son derece fazlalaşmış ağrı ile izlenebilen, bir idrar yolları rahatsızlığıdır.

Renal kolik sık karşılaşan bir rahatsızlıktır. Toplumun her bireyinin hayatı boyunca bir defa renal kolik geçirme olasılığı yüzde onlarda seyretmektedir.

Renal kolik şikayeti ile başvuran insanların pek çoğunda daha önce geçirilmiş renal kolik ya da böbrek taşı varlığı bilinmektedir.

Devamı »

Biber Hapı Kullananların yorumları

Meksika biberi, acı biber hapı, la jiao shou shen adları ile bilinen ve çok acı bir biber türünden yapılan zayıflamaya yardımcı ilaçla ilgili olarak sizler için araştırma yaptık. Kullanıcılarda oluşan değişiklikler, memnuniyet ve şikayetlerini derledik.

Kullanıcıların ilaca başlamadan önce ilk düşündüklerinin ilacın yan etkileri olduğunu gözlemledik. Özellikle bu kadar acı bir biber çeşidinin midelerine zarar vereceği konusunda endişelenmişler. Zaten mide problemi olan insanlar ise kullanmama kararı almışlar. Bu konu ile ilgili ilaç üreticilerinin söylediklerine bakılacak olursa ilaç kapsüller halinde ve midede çözünmüyor. Yani acı biber kullanmaması gerekenlerde bir soruna yol açmıyor.

Devamı »

Postmatür – Vaktinden Sonra Doğan Bebekler

Postmatür bebek son adet tarihine göre 42 hafta ya da daha uzun süren gebelik olarak tanımlanır. Sıklıkla gebelik süresi 280 günü 7 gün ya da daha fazla geçmiş bebekler postmatür olarak isimlendirilir. Gebeliğin uzamasının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Postmatür bebekleri, zamanında doğmuş bebeklerden ayırmak göz kontrolü ya datıbbı kontrollerle de zor olabilir. Bu bebekler postmatür olarak isimlendirilmiştir, çünkü görünümleri ve davranışları 1-3 haftalık bebeklere benzemektedir. Postmatür bebeklerin sıklıkla doğum ağırlıkları fazladır, saçları ve tıpta lanugo olarak bilinen ince tüylü vücut bölgeleri vardır. Bebeğin anne karnında vucut çevresini kaplayan ve verniks kazeoza olarak tanımlanan beyaz renkli, yağlı koruyucu madde azdır ya da tamamen bitmiştir. Tırnakları uzun, saçları yaygın cilt saydam ya da pullanma şeklindedir. Anne karnında uzun sre kalma nedeniyle plasenta yetmezliği gelişti ise amniyon sıvısı ve bebek dışkı ile kirlenmiş olabilir. büyüme geriliği ya da anormal kalp atım ritmi gözlemlenir.

Devamı »