Gıda Hijyeninin Tanımı ve Önemi

gıda hijyeniHijyen; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmenlerinden arındırılması bilgisidir. Gıdaların sağlığa zarar vermeyecek biçimde tüketiciye sunulması için alınması gereken her türlü idari, bilimsel ve teknolojik önlemler ile kişilerin eğitimi hijyenin konuları içinde yer almaktadır.

Başka bir tanımlamada besin hijyeni; insan sağlığı açısından, besinlerin insan sağlığına herhangi bir zarar vermemesi açısından, üretimden tüketime yapılması ve önerilmesi gereken tüm işlemlerdir. Besin işleme süreçleri temel bilimler ve endüstrinin gelişimi ve sosyo-ekonomik koşulların değişimi ile hızlanmaktadır. Bu değişim tüketicinin besinlerde aradığı kriterleri de çeşitlendirmektedir.

Devamı »

Çocuk ve Hastane

Hastaneye yatmanın çocuğun gelişimi üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan deneyimleri içerir.

Çocuklara hasta olmaması için uyuması, doğru beslenmesi ve uygun giyinmesi söylenir. Bunların çoğunu uygulayan çocuklar kimi zaman kendinden isteneni yapmazlar. Bu durumda çocuklar kendilerini suçlar ve suçunun karşılığı hastalığın kendisine verilmiş bir ceza olduğuna inanırlar. Çocuğun bu inancına göre hastalığın nedeninde suçluluk ve utanç yatar.

Devamı »

Vitiligo

vitiligo
Vitiligo, kozmetik öneme sahip, dış görünüşü oldukça etkileyen, melanositlerin deriden tam olarak açıklanamamış bir şekilde kaybolması nedeniyle oluşan, yamalarla seyreden, doğuştan olmayan, sonradan edinilen bir bozukluktur. Özellikle koyu tenli ırklarda daha belirgindir, hastaların psikolojisinde değişiklikler ve kendini toplumdan soyutlamaya neden olabilir.

Vitiligo için çok sayıda tedavi yöntemi bulunmakta, ancak buna karşın tedavisi en zor olan deri hastalıklarından birisidir. Tedavi yöntemlerinin çoğu, kesin bir iyileşme sağlamamaktadır. Doğumdan kısa bir süre sonra ya da ilerleyen yaşlarda görülmekle birlikte ortalama başlama yaşı 20’dir. Cinsiyetler arasında dağılımda herhangi bir farklılık olmamasına rağmen, dış görünüş ve kozmetik sorunu nedeni ile kadınlar daha çok tedaviye başvurmakta ve bu nedenle kadın hastaların daha çok olduğu görüşü kabul edilmektedir. Oluşumunda genetik faktörlerin büyük etkisi vardır.

Devamı »

MİGRENİN GÜNLÜK AKTİVİTELER ÜZERİNE ETKİSİ

migraineBaş ağrısı genellikle sadece ağrı olarak tanımlanmaktadır. Ağrının bireylere ve topluma getirdiği yük genellikle görmezden gelinmektedir. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları sadece ağrı kelimesi ile tanımlanmamalı, tüm getirimleri ile ele alınmalıdır. Ağrı ile birlikte diğer migren belirtileri yaşam kalitesini negatif yönde etkilemektedir.

Migren; nörolojik hastalıklar içerisinde işgörmezlik yaratma gücü, hastalık yükü ve maliyeti muhtemelen en yüksek olanlar arasındadır ve fakir ülkelerde de zengin ülkelerde olduğu kadar büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya başlamıştır.

Devamı »

Çocuklarda Görme Engeli

Çocuklarda Görme Sorunları
Görme engeli gözün görme algısının kayıp ya da son seviyede yetersiz olmasıdır. Körlüğün ise farklı kuruluşlar tarafından kabul edilen birçok farklı tanımı vardır. Genelde hastaneler ve resmi raporlarda yasal tanım, görme engelliler okullarında ise eğitsel tanım kullanılır. Yasal bakımdan kör olarak kabul edilen kişilerin çok azı tamamen görmeden yoksundur. Büyük bir çoğunluğu görme kalıntısından yararlanabilmektedir.

Devamı »

Reiki ve Tedavide Kullanımı

reikiReiki en yalın tanımıyla uygulayıcının sadece ellerini kullanarak vücudun değişik bölgelerinde dolaştırılmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Tıp alanında ve diş hekimliğinde kullanılan bu yöntemlerde hekimin dinsel iyileştirme ya da enerjiyle iyileştirme yöntemini kullanması artık yadsınan bir metod olmaktan çıkmıştır. Enerji ile tedavi yöntemi vücutta bir uçtan diğer uca dokunma yoluyla tedavi yöntemidir. Çeşitli tıbbi alanlarda uygulan reiki enerji yönteminin özellikle cerrahi ve gebelik durumlarında tıbb egzersizlerle birlikte sağlığın korunması ve hastanın eziyet çekmeden toparlanmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Manevi tedavi yöntemlerinin diğer örnekleri ise akupunktur, masaj ve geleneksel doğal özlü ilaçlardır.

Reikinin alternatif bir tıp metodu olduğu hususu günümüzde bazı çevrelerce kabul görmektedir. Reiki gibi merkezi bölgelere dokunarak yapılan masajla tedavi ve masaj terapisi, pek çok uzmanın yer aldığı bir toplantıda tartışılmış, bu yöntemlerin alternatif tıp olarak kabul edilmesi 1992’de Chantilly Repart’ta belirtilmiştir.

Devamı »

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ, İLGİLİ TARAMA ve TANI YÖNTEMLERİ

medical_imagingTıpta görülen muazzam gelişmelere karşın, kanser önemini hala yitirmemiştir. Kanser mücadelesinde erken teşhis önemini korumaktadır. Herhangi bir belirti olmadan kanser varlığının araştırılmasına tarama denilir. Erken teşhis imkanı sağladıklarından, tarama yöntemleri kansere karşı en önemli mücadelede silahıdır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri meme, akciğer, kolorektal, jinekolojik
kanserler ve deri kanserleri; erkeklerde ise prostat, akciğer, kolorektal, mesane ve deri kanserleridir.

Sık görülen bu kanser türleri için kullanılan kanser tarama yöntemleri şunlardır:

Devamı »

D vitamini ve önemi, d vitamini içeren gıdalar

D vitamini yetersizliği; hamileleri, bebekleri ve ergenlik dönemindeki çocukları etkileyen önemli bir problemdir. Halk sağlığı açısından yetişkinlikte oluşabilecek osteoporozun önlenmesi önemli ölçüde çocukluk dönemindeki kemik sağlığına bağlıdır. Çocuklukta kemik sağlığının korunması için öncelikle bebeklik dönemi olmak üzere, hayat boyu gerektiği kadar D vitamini alınması, hamilelerin D vitamini stoklarının yeterli olması, özellikle ergenliğe yakın ve ergen yaş döneminde kalsiyum alımının yeterli olması ve fiziksel aktivite yapılması gerekir.

D vitamininin en büyük kaynağı güneş ışığıdır. Kış aylarında D vitamininin yetersiz olması sebebiyle bu dönemde D vitamininin temel kaynağını besinler oluşturur. D vitamini; balık, balık yağı, yumurta ve süt dışında az sayıda doğal gıdada bulunur. Morina balığı gibi bazı balıkların karaciğer yağı bol miktarda D vitamini içerir.

Devamı »